هنرپيشه امنیت ایران ایرانی قطعنامه

هنرپيشه: امنیت ایران ایرانی قطعنامه مذاکرات تحریم ها لغو تحریم اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی گران‌فروشی ۲۰۰۰ تومانی هر شانه تخم‌مرغ

قیمت تخم‌مرغ طی روزهای اخیر رو به زیاد کردن رفته و به شانه‌ای بیش از ۱۳ هزار تومان رسیده است ولی معاون وزیر کشاورزی می‌گوید هم اکنون بازار مدیریت شده است و مشکل

گران‌فروشی ۲۰۰۰ تومانی هر شانه تخم‌مرغ

گران فروشی ۲۰۰۰ تومانی هر شانه تخم مرغ

عبارات مهم : بازار

قیمت تخم مرغ طی روزهای اخیر رو به زیاد کردن رفته و به شانه ای بیش از ۱۳ هزار تومان رسیده است ولی معاون وزیر کشاورزی می گوید هم اکنون بازار مدیریت شده است و مشکلی وجود ندارد و حداکثر قیمت منطقی جهت تخم مرغ شانه ای ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان است.

به گزارش ایسنا، طی هفته های گذشته قیمت تخم مرغ زیاد کردن یافت و به شانه ای حدود ۱۳ هزار تومان در بازار مصرف رسید، در حالی که این قیمت فاصله معناداری نسبت به قیمت منطقی اعلام شده است از سوی وزارت جهاد کشاورزی دارد، آیا که حسن رکنی – معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام – در این باره به ایسنا گفت: قیمت مصوب جهت هر کیلوگرم تخم مرغ در مرغداری ها ۴۵۶۰ تومان است که جهت بازار مصرف باید ۲۰ تا ۲۳ درصد زیاد کردن داشته باشد که در این صورت حداکثر قیمت منطقی جهت هر شانه تخم مرغ ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان است.

گران‌فروشی ۲۰۰۰ تومانی هر شانه تخم‌مرغ

وی افزود: طی هفته های گذشته تغییرات قیمتی در زمینه تخم مرغ به وجود آمد که البته از نیمه دوم سال گذشته مشکلاتی به واسطه بروز بیماری جهت مرغداران مرغ تخم گذار به وجود آمد، ولی این پرسشها به صورت مستمر رصد، پیگیری و حل و فصل می شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام ادامه داد: پرسشها مرتبط با دامپزشکی، تامین و مدیریت بازار قرار داده های تولید و غیره به وسیله بخش های متفاوت وزارت جهاد کشاورزی از جمله معاونت بازرگانی و اتحادیه بخش شخصی که وظیفه تنظیم بازار را برعهده دارد، مورد پیگیری قرار گرفته و هم اکنون بازار این محصول متعادل شده است است.

قیمت تخم‌مرغ طی روزهای اخیر رو به زیاد کردن رفته و به شانه‌ای بیش از ۱۳ هزار تومان رسیده است ولی معاون وزیر کشاورزی می‌گوید هم اکنون بازار مدیریت شده است و مشکل

رکنی اظهار کرد: اتحادیه مرکزی مرغداران مرغ تخم گذار به محض بروز تغییرات قیمتی نسبت به عرضه یا جمع آوری تخم مرغ از بازار اقدام می کند و در مقطع کنونی شرایط به گونه ای است که نیازی به حضور در بازار وجود ندارد و امیدواریم که بازار در ادامه نیز جهت این محصول متعادل پیش برود.

به گزارش ایسنا، براساس آخرین آمار بانک مرکزی از میانگین قیمت خرده فروشی تخم مرغ در پایتخت، این محصول شانه ای ۱۳ هزار و ۳۸ تومان در سطح شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در هفته نهایی به ۱۲ آبان ماه عرضه شده است است که ۲.۵ درصد نسبت به هفته قبل از آن ۲۴.۵ درصد نسبت به هفته مشابه ماه قبل و ۴۵ درصد نسبت به هفته مشابه سال گذشته زیاد کردن داشته است.

واژه های کلیدی: بازار | محصول | کشاورزی | خرده فروشی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs